Placeholder image

Certificaat is gevonden!

Dit certificaat heeft de status Actief.
Certificaatnummer:
150423
Certificaathouder(s):
Care4sure B.V.
Spacelab 49 3824 MR Amersfoort
HKZ
Kleine organisaties, 2021
Geestelijke Gezondheidszorg
Uitgegeven door:
Keurmerkinstituut B.V.
Gecertificeerd sinds:
24-01-2023
Geldig van:
24-01-2023
Geldig tot:
29-12-2025
Vestigingen:
Dit certificaat is van toepasssing op de volgende vestigingen:
Voor meer informatie over QR codes, klik hier