Placeholder image

Certificaat is gevonden!

Dit certificaat heeft de status Actief.
Certificaatnummer:
149787
Certificaathouder(s):
Autisme Thuis
Zijlweg 1 2023 DA Haarlem
75817667
HKZ
Zorg & Welzijn
Geestelijke Gezondheidszorg
Uitgegeven door:
Keurmerkinstituut B.V.
Gecertificeerd sinds:
29-09-2022
Geldig van:
29-09-2022
Geldig tot:
29-06-2025
Vestigingen:
Dit certificaat is van toepasssing op de volgende vestigingen:
Voor meer informatie over QR codes, klik hier