Placeholder image

Certificaat is gevonden!

Dit certificaat heeft de status Actief.
Certificaatnummer:
00018985
Certificaathouder(s):
Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
Haringkade 2 1976 CP IJmuiden
HKZ
Huisartsendienstenstructuren, 2015
Eerstelijnszorg
Uitgegeven door:
LRQA Nederland B.V.
Gecertificeerd sinds:
17-02-2019
Geldig van:
17-02-2022
Geldig tot:
16-02-2025
Vestigingen:
Dit certificaat is van toepasssing op de volgende vestigingen:
Voor meer informatie over QR codes, klik hier